• Pole position op energiegebied voor bedrijven, instellingen
    en wooncomplexen

  • Pole position op energiegebied voor bedrijven, instellingen
    en wooncomplexen

Het Waerdse Energie Circuit

Het Waerdse Energie Circuit verbindt bedrijven, instellingen en wooncomplexen met elkaar.

Hierdoor kan een overschot aan warmte of koude van de één geleverd worden aan een ander. Voordelen zijn dat men dit niet zelf op hoeft te wekken (lagere investeringskosten), een minder stijgende prijs dan de markt, de CO₂ uitstoot vermindert (beter energielabel) en een vergoeding voor de warmte en/of koude die men over heeft.

nieuws

De Bever

Woongebouw De Bever is een complex met 78 appartementen voor vooral de sociale huursector en een aantal appartementen...

Stammis Horeca Verhuur

Stammis Horeca Verhuur is een bedrijf welke gespecialiseerd is in het voorzien van materialen en diensten voor...

De Burg

De Burg is een toonaangevende producent en een internationale totaalleverancier van gefermenteerde azijnen, siropen...

Centrale Technische Ruimte

Het kloppende hart van het Waerdse Energie Circuit is de Centrale Technische Ruimte. In deze ruimte...

Officiële start

Vrijdag 19 mei 2017 verrichtte de wethouder Duurzaamheid van Heerhugowaard, mevrouw M. Stam-De Nijs, onder grote belangstelling...

Duurzame aansluitingen

Realisatie van het Waerdse Energie Circuit wordt mede mogelijk gemaakt door Europa, via een subsidie uit het...

Asfaltcollectoren

Asfaltcollectoren zijn onderdeel van het Waerdse Energie Circuit. Twee collectoren liggen er momenteel al, een in de weg van...

Quickscan

Veel Heerhugowaardse bedrijven, instellingen en wooncomplexen (c.q. woonwijken) kunnen gaan profiteren van elkaars...

De Bever

Woongebouw De Bever is een complex met 78 appartementen voor vooral de sociale huursector en een aantal appartementen...

Stammis Horeca Verhuur

Stammis Horeca Verhuur is een bedrijf welke gespecialiseerd is in het voorzien van materialen en diensten voor...

De Burg

De Burg is een toonaangevende producent en een internationale totaalleverancier van gefermenteerde azijnen, siropen...

Centrale Technische Ruimte

Het kloppende hart van het Waerdse Energie Circuit is de Centrale Technische Ruimte. In deze ruimte...

Officiële start

Vrijdag 19 mei 2017 verrichtte de wethouder Duurzaamheid van Heerhugowaard, mevrouw M. Stam-De Nijs, onder grote belangstelling...

Duurzame aansluitingen

Realisatie van het Waerdse Energie Circuit wordt mede mogelijk gemaakt door Europa, via een subsidie uit het...

Asfaltcollectoren

Asfaltcollectoren zijn onderdeel van het Waerdse Energie Circuit. Twee collectoren liggen er momenteel al, een in de weg van...

Quickscan

Veel Heerhugowaardse bedrijven, instellingen en wooncomplexen (c.q. woonwijken) kunnen gaan profiteren van elkaars...

Partners

Het Waerdse Energie Circuit is een initiatief van 4 partners met als doel het benutten van restenergie, het verwezenlijken

van een optimale CO2 besparing en het creëren van extra werkgelegenheid in de duurzame sector.

Na het realiseren van de eerste fase kan er 70.000 GJ aan restenergie worden herbenut. Ter vergelijking, dit is het

warmteverbruik van 2.500 woningen. De CO2 besparing is dan 4.000 ton per jaar.

Kodi Energie
Besparende Technieken

Heerhugowaard

ZON Energie Ontwikkelingsbedrijf

Spanbroek

Gemeente
Heerhugowaard

Heerhugowaard

Hogeschool
Inholland

Alkmaar

Kodi Energie
Besparende Technieken

Heerhugowaard

ZON Energie
Ontwikkelingsbedrijf

Spanbroek

Gemeente
Heerhugowaard

Heerhugowaard

Hogeschool
Inholland

Alkmaar

Dit project komt tot stand met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van de Europese Unie en met een cofinanciering door het Rijk en de Provincie Noord-Holland.

© Copyright - Waerdse Energie | Groeier!