• Pole position op energiegebied voor bedrijven, instellingen
    en wooncomplexen

  • Pole position op energiegebied voor bedrijven, instellingen
    en wooncomplexen

Het Waerdse Energie Circuit

Het Waerdse Energie Circuit verbindt bedrijven, instellingen en wooncomplexen met elkaar.

Hierdoor kan een overschot aan warmte of koude van de één geleverd worden aan een ander. Voordelen zijn dat men dit niet zelf op hoeft te wekken (lagere investeringskosten), een minder stijgende prijs dan de markt, de CO₂ uitstoot vermindert (beter energielabel) en een vergoeding voor de warmte en/of koude die men over heeft.

nieuws

De Bever

/
Realisatie van het Waerdse Energie Circuit wordt mede mogelijk gemaakt door Europa, via een subsidie uit het...

Stammis Horeca Verhuur

/
Realisatie van het Waerdse Energie Circuit wordt mede mogelijk gemaakt door Europa, via een subsidie uit het...

De Burg

/
Realisatie van het Waerdse Energie Circuit wordt mede mogelijk gemaakt door Europa, via een subsidie uit het...

Centrale Technische Ruimte

/
Realisatie van het Waerdse Energie Circuit wordt mede mogelijk gemaakt door Europa, via een subsidie uit het...

De Bever

/
Realisatie van het Waerdse Energie Circuit wordt mede mogelijk gemaakt door Europa, via een subsidie uit het...

Stammis Horeca Verhuur

/
Realisatie van het Waerdse Energie Circuit wordt mede mogelijk gemaakt door Europa, via een subsidie uit het...

De Burg

/
Realisatie van het Waerdse Energie Circuit wordt mede mogelijk gemaakt door Europa, via een subsidie uit het...

Centrale Technische Ruimte

/
Realisatie van het Waerdse Energie Circuit wordt mede mogelijk gemaakt door Europa, via een subsidie uit het...

Partners

Het Waerdse Energie Circuit is een initiatief van 4 partners met als doel het benutten van restenergie, het verwezenlijken

van een optimale CO2 besparing en het creëren van extra werkgelegenheid in de duurzame sector.

Na het realiseren van de eerste fase kan er 70.000 GJ aan restenergie worden herbenut. Ter vergelijking, dit is het

warmteverbruik van 2.500 woningen. De CO2 besparing is dan 4.000 ton per jaar.

Kodi Energie
Besparende Technieken

Heerhugowaard

ZON Energie Ontwikkelingsbedrijf

Spanbroek

Gemeente
Heerhugowaard

Heerhugowaard

Hogeschool
Inholland

Alkmaar

Kodi Energie
Besparende Technieken

Heerhugowaard

ZON Energie
Ontwikkelingsbedrijf

Spanbroek

Gemeente
Heerhugowaard

Heerhugowaard

Hogeschool
Inholland

Alkmaar

Dit project komt tot stand met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van de Europese Unie en met een cofinanciering door het Rijk en de Provincie Noord-Holland.

© Copyright - Waerdse Energie | Groeier!